Oppad
Laat my net die baken wees
wat die rigting wys
'n padlangsteken opgehys

Mag niemand my ooit
as afdraaipad reken
of mislei word
deur die font van my teken
my geroeste pale
my verf wat verdof

Mag almal wat U hierlangs stuur
in 'n oogwink weet

Hemeltoe
Hierlangs
Amper daar

en van my vergeet


Welmarie